Zadzwoń do nas +48 (91) 431 97 14

Dział wspólnot mieszkaniowych

Zakres obowiązków działu wspólnot mieszkaniowych

 1. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 2. Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej związanej z jej użytkowaniem.
 3. Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali niezbędnych do realizacji przyjętego planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
 5. Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
 6. Przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
 7. Współpraca  z działem księgowo-rachunkowym w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej.
 8. Współpraca z kancelariami prawnymi Radców Prawnych i Notariuszy w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów.
 9. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w niezbędnym do obsługi wspólnot zakresie.
 10. Załatwianie wszelkich spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
 11. Powiadamianie właścicieli o treści podjętych uchwał.
 12. Załatwienie wszelkich spraw związanych z nieruchomością wspólną na wniosek właścicieli.
 13. Prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów właścicielskich.
 14. Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z adaptacją powierzchni części wspólnych nieruchomości na lokale mieszkalne lub użytkowe.
 15. Przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
 16. Obsługa właścicieli w godzinach urzędowania spółki.