Zadzwoń do nas +48 (91) 431 97 14

Dział windykacji i obsługa prawna

Zakres obowiązków działu windykacji i obsługi prawnej

Windykacja

 1. Bieżąca analiza stanu kont właścicieli.
 2. Sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty.
 3. Monitorowanie spłaty zadłużenia po wezwaniu dłużnika do zapłaty.
 4. Naliczanie odsetek oraz wystawianie not odsetkowych.
 5. Negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, ustalenie harmonogramu spłaty rat, ustalanie terminu odroczenia zapłaty.
 6. Składanie oświadczeń co do sposobu zaliczania wpłaty dokonanej przez dłużnika.
 7. Dokonywanie wpisów do zbioru Krajowego Rejestru Dłużników na podstawie umowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 8. Zabezpieczenie wierzytelności  Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez skierowanie sprawy  o zapłatę na drogę postępowania sądowego.
 9. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia w Sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
 10. Zabezpieczenie należności zasądzonych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej prawomocnym orzeczeniem Sądu poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 11. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 12. Ustalenie sposobu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 13. Współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie ustalania majątku dłużnika, z którego może zostać zaspokojona wierzytelność Wspólnoty Mieszkaniowej.
 14. Monitorowania należności przekazywanych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przez Komornika Sądowego.
 15. Współpraca z pełnomocnikiem reprezentującym Wspólnotę Mieszkaniową w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.
 16. Przechowywanie dokumentacji windykacyjnej (wezwania do zapłaty, akta spraw sądowych, akta spraw egzekucyjnych) oraz udostępnianie jej do wglądu członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa prawna

 1. Obsługa prawna związana z zarządzaniem nieruchomością wspólną.
 2. Opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Opracowywanie treści uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.
 4. Monitorowanie zgodności procedur podejmowania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej z wymogami formalnymi ustawy o własności lokali.
 5. Analiza dokumentów i stanu prawnego nieruchomości.
 6. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości (w przypadku zgonu właściciela i braku działań spadkobierców zmierzających do przeprowadzenia postępowania spadkowego).
 7. Przeprowadzanie procedur związanych z adaptacją części wspólnych nieruchomości na cele mieszkalne/użytkowe.
 8. Zawieranie przedwstępnych i ostatecznych umów sprzedaży lokali powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych.
 9. Przeprowadzanie procedur związanych ze zmianą wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.
 10. Współpraca  z pełnomocnikiem reprezentującym Wspólnotę Mieszkaniową  w postępowaniu sądowym.
 11. Współpraca z Notariuszem w zakresie przygotowywania treści uchwał mających zostać zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego oraz umów.
 12. Współpraca z Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych.
 13. Współpraca z właściwymi Wydziałami Urzędu Miasta Szczecin w związku z obsługą prawną administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych.
 14. Konsultacje z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicielami.