Zadzwoń do nas +48 (91) 431 97 14

Dział techniczny i eksploatacji nieruchomości

Zakres obowiązków działu eksploatacji nieruchomości

 1. Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych włącznie z usuwaniem awarii i ich skutków.
 2. Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
 3. Organizowanie oraz nadzorowanie ochrony i monitoringu obiektu.
 4. Organizowanie przetargów na usługi i dostawy.
 5. Ocena i ewidencja zasobów pod względem technicznym i użytkowym.
 6. Nadzorowanie osoby utrzymującej czystość na obiekcie. Nadzorowanie nad utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenach przylegających do nieruchomości.
 7. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 8. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 9. Analizowanie i zlecanie potrzebnych prac remontowo-konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
 10. Bieżąca kontrola stanu technicznego zarządzanej nieruchomości.
 11. Zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz egzekwowanie i nadzór czynności pogotowia technicznego.
 12. Kontrola stanu technicznego nieruchomości – roczna oraz pięcioletnia.
 13. Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów na planowane remonty (np. na termomodernizację).
 14. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury dotyczącej wyboru wykonawcy robót.
 15. Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.
 16. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
 17. Nadzór nad zleconymi robotami budowlanymi.
 18. Przygotowanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.