Zadzwoń do nas +48 (91) 431 97 14

Dział rachunkowo-księgowy

Zakres obowiązków działu usług rachunkowo-księgowych

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych.
 2. Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.
 3. Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali.
 4. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych za określony okres.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 6. Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
 7. Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
 8. Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
 9. Wydawanie zaświadczeń bądź poświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.
 10. Obsługa związana z bankiem.
 11. Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości.
 12. Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
 13. Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
 14. Wskazanie najkorzystniejszej dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie jego imieniem umowy ubezpieczenia.
 15. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
 16. Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.
 17. Nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.
 18. Weryfikacja faktur za dostarczone media.
 19. Nadzorowanie urządzeń pomiarowych oraz okresowe zlecanie ich legalizacji.
 20. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.